POMÁHÁM ZEJMÉNA TAM,

KDE KLASICKÁ MEDICÍNA SELHÁVÁ

ŘEŠENÍ ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ

PRO VÁS, VAŠE BLÍZKÉ I VAŠE MAZLÍČKY

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

KINEZIOLOGIE

Individuální psychoterapie
V našich životech jsou situace, na něž člověk sám nestačí. Cítí se vyčerpaný, smutný a náhle nenachází smysl života. Někteří se do těchto situací dostanou po např. po ztrátě blízkého člověka, po ztrátě zaměstnání či při nemoci. Často nám ani nemusí být zřejmý důvod našeho trápení.  Klient má možnost nahlédnout do skrytých vzorců svého myšlení, lépe porozumět sobě i mezilidským vztahům a dosáhnout vnitřní svobody.

Příklady témat při práci s klientem:

  • Úzkosti a obavy (sociální fobie, panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha, agorafobie, specifické fobie, smíšená úzkostně-depresivní porucha, obsedantně kompulzivní porcuha, aj.).
  • Trauma v životě (životní ztráty, truchlení, zážitek s katastrofou, nehodou, aj. traumatickou situací, posttraumatická stresová porucha).

  • Nálada a její změny (depresivní porucha, bipolání afektivní porucha, pocity beznaděje, smutku, vzteku, lítosti, pocity marnosti, aj.).

  • Oblast vztahová (potíže nejrůznějšího druhu a charakteru v manželských, partnerských i kamarádských vztazích, nejistoty, nepříjemné pronásledování minulostí, trápení současností a vnucující se otázky na budoucnost).

  • Osobní růst (hledání sama sebe, svého místa v životě a společnosti, v oblasti mezilidských vztahů, práce na sobě, svém zrání a osobnostním růstu, problematika celkového napětí, stresu a nepohody, pocity vyčerpání, existenciální otázky po smyslu a hledání „cesty života“).

  • Asertivita (nácvik dovednosti asertivně odmítat či příjmat kritiku, pochvalu, dovednost, odmítnout požadavek, říci si o pomoc, aj. dovednosti, které slouží k růstu sebevědomí, zvládání obtíží v komunikaci, posílení dovednosti se rozhodovat).

  • Prevence duševních poruch (nácvik relaxace, životní styl, práce se stresem, prevence přetížení).

  • Závislosti (cigarety, alkohol, lidé, vztahy, apod.) podpora při zvládání zavedení nových životních návyků (nekouřit, přestat pít alkohol, zhubnout, vytrvat v učení se něčemu, atd.)

  • Problémy s učením, dyslexie, dyskalkulie, dysortografie,  hyperaktivita…

  • Odblokování emocionálních příčin způsobujících různá onemocnění -  alergie, ekzémy, migrény,  neplodnost, impotence, vysoký krevní tlak, cukrovka a další autoimunitní i jiná závažná onemocnění..

Metody terapie, neboli technika psychoterapie - ONE-BRAIN - jednotný mozek tzv. kíneziologie
Terapeutická metoda  ONE BRAIN - KINEZIOLOGIE je založena na revoluční studii, která dokazuje, že většina našich chybných přesvědčeni a negativních emoci je příčinou přerušeni toku energie v lidském energetickém systému. Nemůže-li energie plynule proudit, dochází ke zkratům, které  mají za následek mentální a fyzické nesrovnalosti, ovlivňující naše emoční pohodli a stav zdraví. Při práci na daném problému a po odstraněni negativního bloku, naše vzpomínky a identita zůstávají stejné, pouze negativní reakce a emoční bolest, prvotně propojena s problémem, vymizí. Tento výsledný efekt je trvaly tj. uvažujeme stále stejně, ale již bez zbytečné negace a špatné volby.
Pracovat lze se všemi věkovými kategoriemi, od malých dětí po seniory. Lze pracovat i s těhotnými ženami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Dalším používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich zpracováním, používáním a uchování. Více informací naleznete zde.