© 2009 Paik, Všechna práva vyhrazena
"Zdraví je dobro, o kterém nevíme, dokud jej neztratíme"
Poradna Homeopatie a Kineziologie
Poradna Homeopatie a Kineziologie
Mgr. Marie Rothová, RHom.

registrovaná členka
České komory klasické homeopatie
Vstup klienti
Jméno:
Heslo:
Úvod >Kineziologie >
Individuální psychoterapie

V našich životech jsou situace, na něž člověk sám nestačí. Cítí se vyčerpaný, smutný a náhle
nenachází smysl života. Někteří se do těchto situací dostanou po např. po ztrátě blízkého
člověka, po ztrátě zaměstnání či při nemoci. Často nám ani nemusí být zřejmý důvod našeho
trápení.

Individuální psychoterapie - formou rozhovoru a prostřednictvím bezpečného a autentického
psychoterapeutického rozhovoru za pomocí, různých uvolňovacích a odblokovacích technik,
získáte větší porozumění sobě samému a svému okolí.

Základem každé psychoterapie je vztah mezi klientem a psychoterapeutem. Tento vztah se
zakládá na důvěře a vzájemného respektu. Klient má možnost nahlédnout do skrytých vzorců
svého myšlení, lépe porozumět sobě i mezilidským vztahům a dosáhnout vnitřní svobody.
Metody terapie, neboli technicky emočních svobod

Psychoterapeutické metody  ONE BRAIN - KINEZIOLOGIE,EFT,REEIKI, LÉČEBNÉ KÓDY jsou
založeny na revoluční studii, která dokazuje, že většina našich chybných
přesvědčeni a negativních emoci je příčinou přerušeni toku energie v lidském energetickém
systému. Nemůže-li energie plynule proudit, dochází ke zkratům, které  mají za následek
mentální a fyzické nesrovnalosti, ovlivňující naše emoční pohodli a stav zdraví. Při práci na
daném problému a po odstraněni negativního bloku, naše vzpomínky a identita zůstávají
stejné, pouze negativní reakce a emoční bolest, prvotně propojena s problémem, vymizí.
Tento výsledný efekt je trvaly tj. uvažujeme stále stejně, ale již bez zbytečné negace a
špatné volby.

ONE-BRAIN - jednotný mozek, kíneziologie
Pracovat lze se všemi věkovými kategoriemi, od malých dětí po seniory. Lze pracovat i s
těhotnými ženami.
Příklady témat při práci s klientem:
uvolnění stresu
osobní problémy, vztah k sobě, nedostatek sebevědomí
strachy, úzkosti, deprese, osamělost, vyčerpanost
neschopnost odpouštět
partnerské vztahy, konflikty, rozchod, rozvod
předsvatební příprava
problémy v sexuální oblasti
neschopnost otěhotnět
rodinné vztahy
výchova a péče o děti
provázení sebepoznáním a osobním rozvojem
závislosti (cigarety, alkohol, lidé, vztahy, apod.)
podpora při zvládání zavedení nových životních návyků (nekouřit, přestat pít alkohol,
zhubnout, vytrvat v učení se něčemu, atd.)
traumata a následky nehod a úrazů
pracovní problémy
finanční problémy
problémy s učením, dyslexie, hyperaktivita…
odblokování emocionálních příčin způsobujících různá onemocnění
alergie, ekzémy, migrény, tělesné symptomy obecně
mnoho jiného
Sezení není náhradou za klasickou lékařskou péči. Je nástrojem k uvolnění bloků v mentální a
emoční sféře, která má však také dopad na fyzické fungování. Proto takové sezení může být
významnou podporou, pokud klient řeší nejrůznější fyzické symptomy.