© 2009 Paik, Všechna práva vyhrazena
"Zdraví je dobro, o kterém nevíme, dokud jej neztratíme"
Poradna Homeopatie a Kineziologie
Poradna Homeopatie a Kineziologie
Mgr. Marie Rothová, RHom.

registrovaná členka
České komory klasické homeopatie
Vstup klienti
Jméno:
Heslo:
Úvod >Kineziologie >
One-brain /jednotný mozek/ kineziologie
Systém tři v jednom®
(Three in One concepts®). Je to životní filosofie, která vede k jednotě těla, mysli a ducha. Systém využívá soubor nástrojů kineziologie One Brain® k harmonizaci proudění energie v těle a uvolnění psychického stresu.
Metoda Three in One - řeší příčinu problémů, nikoliv pouze jejich následky, v tom je její největší přednost. Účinnost je dána jejím komplexním působením na potíže psychosoma-tického původu. Málokdo si uvědomuje, že např. alergie či lehká mozková dysfunkce mohou mít stejný podnět - stresový zážitek v dětství, při porodu a dokonce i v prenatálním věku.
Odblokováním emocionálního stresu metodou kineziologie One Brain, přestanou naše chování ovládat naše skryté motivace, strachy a obavy. Všechno, z čeho máme strach, přitahujeme do svého života. Pokud se svých strachů zbavíme, dokážeme značně ovlivnit pozitivním způsobem svůj budoucí život. Začneme využívat potenciál celého mozku a tím se obnoví schopnost tvořivého myšlení a my tak umíme lépe řešit své problémy.
Odblokováním jednoho stresu práce na sobě obvykle nekončí. Vynořují se další stresy, kterým do té doby nebyla dána důležitost. Jedná se vlastně o celoživotní práci, kdy postupně odstraňujeme stresy a strachy stejně jako slupky cibule tak, abychom odkryli drahokam, který je skrytý někde uvnitř nás.
Jak facilitátor-terapeut pracuje
Kineziologie
je nauka o svalech. Kineziologický svalový test nám umožní, abychom se dopracovali k potřebným informacím a k odpovídající korekci, prostřednictvím níž můžeme energetickou blokádu jemně, rychle a účinně odstranit. Facilitátor-terapeut jemně zatlačí na mírně předpaženou ruku klienta aby získal odpověď na svou otázku. Negativní emoce sval oslabí a kladná zpevní. Takto snadno získáme všechny potřebné informace k odblokování. Vztah „mozek - sval“ je totiž obousměrný a vhodnými korekcemi můžeme zpětně ovlivňovat mozek.
Pomocí kineziologie One Brain můžeme velice snadno určit příčinu stresu a jeho emotivní dosah. Odstranit strach nebo bolest ze vzpomínky na danou situaci a navodit normální, účinný energetický tok.
Samotné korekce metody One brain se skládají z mimořádně jednoduchých časově nenáročných pohybů, dotyků, případně i světelného působení. Jsou natolik prosté, až je pro člověka, zvyklého na složité lékařské přístroje neuvěřitelné, jaký výsledek lze docílit tak nepatrným zásahem.
Člověk, respektive buněčná paměť lidského těla, eviduje všechny informace o každé energetické blokádě. Facilitátor-terapeud případně ten, kdo pracuje s kineziologii - One Brain, pomáhá klientovi odstranit příslušnou blokádu vhodnou korekcí. Klient pak může využívat celý svůj mozkový potenciál i tehdy, dostane-li se do podobné stresové situace. Záleží už jen na ochotě klieta hledat nové možnosti řešení svých situací.
"Osvobozujeme-li své stresy, zlepšujeme genetický kód svůj a genetický kód svých potomků. To jest, likvidujeme spolu s tím i ty nemoci, které ještě nevznikly, ale už se začaly rýsovat na našem horizontu. Taková je skutečná preventivní medicína. Luule Viilma - V souznění se sebou